TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE

 • akty urodzenia, ślubu, zgonu
 • akty notarialne
 • świadectwa i dyplomy
 • pełnomocnictwa, zaświadczenia o niekaralności
 • wyroki sądowe
 • faktury
 • dokumenty samochodowe
 • umowy handlowe
 • zaświadczenia o zarobkach
 • dokumenty podatkowe
 • inne dokumenty potrzebne do celów urzędowych
 • poświadczenia dokumentów przetłumaczonych przez osoby trzecie
Tłumaczką przysięgą języka angielskiego jestem od roku 2005. Tłumaczenia poświadczane, zwane potocznie przysięgłymi, wykonywałam w placówkach organów państwowych, takich jak: sąd, policja, prokuratura, urząd stanu cywilnego, ZUS i Urząd Skarbowy, a także w instytucjach medycznych, bankach uczelniach. Od tłumaczy nieprzysięgłych/zwykłych różnię się tym, że moja wiedza językowa i dorobek tłumaczeniowy zostały zweryfikowane przez prezesa sądu okręgowego w Kielcach, skąd pochodzę oraz tym, że wykonane tłumaczenia opatruję pieczęcią tłumacza przysięgłego.

Jako tłumacz przysięgły jestem osobą zaufania publicznego - co oznacza, że obowiązuje mnie tajemnica zawodowa. Specjalizuję się w przekładzie dokumentów urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów. Poświadczam również przekłady i odpisy wykonane przez osoby trzecie.

Jak każdy tłumacz przysięgły na końcu tłumaczonego tekstu umieszczam formułę, w której stwierdzam zgodność przekładu z oryginałem lub kopią, wpisuję bieżącą datę, numer, pod którym uwierzytelniony dokument widnieje w moim repertorium, składam swój podpis i opatruję dokument pieczęcią. Zawiera ona imię i nazwisko tłumacza, język, w zakresie którego ma uprawnienia, a także numer na liście tłumaczy przysięgłych, który można zweryfikować na rządowej liście tłumaczy tutaj:
LINK

TŁUMACZENIA ZWYKŁE

 • artykuły
 • książki
 • hasła marketingowe
 • napisy do filmów
 • copywriting
 • świadectwa
 • dokumenty
Jako tłumacz języka angielskiego wykonuję również inne zlecenia związane z angielskim. Im bardziej kreatywne, niecodzienne, tym chętniej biorę w nich udział. Miałam więc ogromną przyjemność pomagać w tłumaczeniu projektu fotograficznego Anny Liminowicz, pt. Between the Blocks, który wzbudził uznanie New York Times’a. Tłumaczyłam bajki dla dzieci, pt.: Skoczuś, Sachim autorstwa Marcina Młynarczyka. Dla warszawskiego Instytutu Reportażu przekładałam z kolei recenzje książek. Łódzki start-up Volt Scooters, który wprowadził na ulice Łodzi elektryczne hulajnogi, powierzył mi stworzenie zarówno polskich, jak i angielskich haseł reklamowych. Będąc z kolei członkiem zespołu organizującego konferencji TEDx w Łodzi, pomagałam zapraszać i dbać o mówców z Polski i zza granicy. Jako tłumacz brałam udział w wielu ceremoniach ślubnych obywateli/ek Polski z obcokrajowcami.

POMOC CUDZOZIEMCOM/FIXING

 • pomoc w urzędzie, na uczelni, w banku czy policji
 • wycieczka turystyczna
 • zebranie dokumentów
 • research
Lubiąc wyzwania i ludzi, chętnie wchodzę w nowe sytuacje, które rozwijają mój warsztat tłumaczeniowy. Z moich usług korzystają obcokrajowcy, którzy znaleźli się w Polsce służbowo, bądź rekreacyjnie i muszą odnaleźć się w polskiej rzeczywistości. Idę z nimi do urzędu, archiwum, pomagam uzyskać wymagane dokumenty, odwiedzam lekarza, tropię z nim przodków. W obszarze dziennikarskim działam jako fixer - pomagam dziennikarzom zagranicznych redakcji przeprowadzać wywiady, szukam dla nich bohaterów tekstów, uzyskuję odpowiednie dokumenty, przygotowuję research tematu.