CENNIK

Nie jestem pośrednikiem na rynku, oferowane przeze mnie stawki są niższe od tych proponowanych przez biuro tłumaczeń. Prócz korzystnych cen dołączam w pakiecie rzetelność, poufność, terminowość i znajomość kodów kulturowych USA, Wielkiej Brytanii. Choć mieszkam nieopodal Łodzi, na codzień urzęduję w jej samym centrum. Jeśli przebywasz daleko stąd, bez obaw - wykonuję również tłumaczenia zdalnie.W celu przekazania tłumaczenia możemy się spotkać osobiście, bądź nawiązać kontakt w sposób elektroniczny - teksty do tłumaczenia możesz przesłać mi w formie zdjęcia lub skanu. Jeśli usługa dotyczy tłumaczeń poświadczonych (przysięgłych), jako tłumacz mam obowiązek zobaczyć oryginały dokumentów. Wycena zarówno tłumaczeń zwykłych, jak i tych uwierzytelnionych stemplem powstaje na bazie liczby znaków. Dla tłumaczeń zwykłych jest to 1800 znaków ze spacjami, dla tłumaczeń poświadczonych, czyli tych, które wykonał tłumacz przysięgły języka - 1125 znaków ze spacjami (około połowy strony A4). Stawki tłumacza przysięgłego obowiązujące organy państwowe reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i wynoszą one: strona (1125 znaków) tłumaczenia poświadczonego (przysięgłego) na język polski - 34,50 zł, strona tłumaczenia poświadczonego (1125 znaków) na język angielski - 45,11 zł. (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego/Dz.U. 2019 poz. 1975). Wycena i stawki tłumaczeń wykonywanych dla innych podmiotów ustalane są odrębnie, w tym przypadku tłumacz przysięgły nie ma obowiązku trzymać się ustawowych kwot. Stawki za tłumaczenia zwykłe ustalane są indywidualnie w zależności od skali trudność, przejrzystości i ilości tekstu. Ceny tłumaczeń pisemnych, jak i ustnych nie są sztywne i zależą od rodzaju zlecenia, jak i czasu, który należy mu poświęcić.

TŁUMACZENIA UWIERZYTELNIONE (PRZYSIĘGŁE)

 • akty urodzenia, ślubu, zgonu
 • akty notarialne
 • świadectwa i dyplomy
 • pełnomocnictwa, zaświadczenia o niekaralności

 • wyroki sądowe
 • faktury
 • dokumenty samochodowe
 • umowy handlowe
 • zaświadczenia o zarobkach
 • dokumenty podatkowe
 • inne dokumenty potrzebne do celów urzędowych
 • poświadczenia dokumentów przetłumaczonych przez osoby trzecie
Tłumaczenia (przysięgłe) poświadczane przez tłumaczy przysięgłych wymagane są zazwyczaj w placówkach organów państwowych, takich jak: sąd, policja, prokuratura, urząd stanu cywilnego, ZUS i Urząd Skarbowy, a także z instytucje medyczne, banki, uczelnie. Tłumacz przysięgły języka obcego różni się od tłumacza zwykłego tym, że jego wiedza językowa i dorobek tłumaczeniowy zostały zweryfikowany przez prezesa sądu okręgowego (przed rokiem 2005) lub na drodze egzaminu z umiejętności tłumaczenia (obecnie). Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego. Obowiązuje go tajemnica zawodowa. Specjalizuje się w przekładzie dokumentów urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów. Może on/ona również poświadczać przekłady i odpisy wykonane przez osoby trzecie. Na końcu tłumaczonego tekstu tłumacz przysięgły umieszcza formułę, w której stwierdza zgodność przekładu z oryginałem lub kopią, wpisuje bieżącą datę, numer, pod którym uwierzytelniony dokument widnieje w jego/jej repertorium, składa swój podpis i opatruje dokument pieczęcią. Zawiera ona imię i nazwisko tłumacza, język, w zakresie którego ma uprawnienia, a także numer na liście tłumaczy przysięgłych, który można zweryfikować na rządowej liście tłumaczy tutaj: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-tlumacza-przysieglego

TŁUMACZENIA ZWYKŁE

 • artykuły
 • książki
 • hasła marketingowe
 • napisy do filmów
 • copywriting
 • świadectwa
 • dokumenty
Jako tłumacz języka angielskiego wykonuję również inne zlecenia związane z angielskim. Im bardziej kreatywne, niecodzienne, tym chętniej biorę w nich udział. Miałam więc ogromną przyjemność pomagać w tłumaczeniu projektu fotograficznego Anny Liminowicz, pt. Between the Blocks, który wzbudził uznanie New York Times’a. Tłumaczyłam bajki dla dzieci, pt.: Skoczuś, Sachim autorstwa Marcina Młynarczyka. Dla warszawskiego Instytutu Reportażu przekładałam z kolei recenzje książek. Łódzki start-up Volt Scooters, który wprowadził na ulice Łodzi elektryczne hulajnogi, powierzył mi stworzenie zarówno polskich, jak i angielskich haseł reklamowych. Będąc z kolei członkiem zespołu organizującego konferencji TEDx w Łodzi, pomagałam zapraszać i dbać o mówców z Polski i zza granicy. Jako tłumacz brałam udział w wielu ceremoniach ślubnych obywateli/ek Polski z obcokrajowcami. By zobaczyć niektóre z moich projektów tłumaczeniowych, spójrz na powyższe przykłady.

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE USTNE

 • rozmowy biznesowe
 • rozmowy prywatne
 • egzaminy (np. prawo jazdy)
 • udział w ceremoniach urzędowych

 • tłumaczenie w urzędzie, u notariusza

UWIERZYTELNIANIE I KOREKTA TŁUMACZEŃ WYKONANYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE

FIXING/POMOC CUDZOZIEMCOM

 • pomoc w urzędzie, na uczelni, w banku czy policji
 • wycieczka turystyczna
 • zebranie dokumentów
 • research
Lubiąc wyzwania i ludzi, chętnie wchodzę w nowe sytuacje, które rozwijają mój warsztat tłumaczeniowy. Z moich usług korzystają obcokrajowcy, którzy znaleźli się w Polsce służbowo, bądź rekreacyjnie i muszą odnaleźć się w polskiej rzeczywistości. Idę z nimi do urzędu, archiwum, pomagam uzyskać wymagane dokumenty, odwiedzam lekarza, tropię z nim przodków. W obszarze dziennikarskim działam jako fixer - pomagam dziennikarzom zagranicznych redakcji przeprowadzać wywiady, szukam dla nich bohaterów tekstów, uzyskuję odpowiednie dokumenty, robię research tematu.