TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE

 • akty urodzenia, ślubu, zgonu
 • akty notarialne
 • świadectwa i dyplomy
 • pełnomocnictwa, zaświadczenia o niekaralności
 • wyroki sądowe
 • faktury
 • dokumenty samochodowe
 • umowy handlowe
 • zaświadczenia o zarobkach
 • dokumenty podatkowe
 • inne dokumenty potrzebne do celów urzędowych
 • poświadczenia dokumentów przetłumaczonych przez osoby trzecie
Tłumaczką przysięgą języka angielskiego jestem od roku 2005. Tłumaczenia poświadczane, zwane potocznie przysięgłymi, wykonywałam w placówkach organów państwowych, takich jak: sąd, policja, prokuratura, urząd stanu cywilnego, ZUS i Urząd Skarbowy, a także w instytucjach medycznych, bankach uczelniach. Od tłumaczy nieprzysięgłych/zwykłych różnię się tym, że moja wiedza językowa i dorobek tłumaczeniowy zostały zweryfikowane przez prezesa sądu okręgowego w Kielcach, skąd pochodzę oraz tym, że wykonane tłumaczenia opatruję pieczęcią tłumacza przysięgłego.

Jako tłumacz przysięgły jestem osobą zaufania publicznego - co oznacza, że obowiązuje mnie tajemnica zawodowa. Specjalizuję się w przekładzie dokumentów urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów. Poświadczam również przekłady i odpisy wykonane przez osoby trzecie.

Jak każdy tłumacz przysięgły na końcu tłumaczonego tekstu umieszczam formułę, w której stwierdzam zgodność przekładu z oryginałem lub kopią, wpisuję bieżącą datę, numer, pod którym uwierzytelniony dokument widnieje w moim repertorium, składam swój podpis i opatruję dokument pieczęcią. Zawiera ona imię i nazwisko tłumacza, język, w zakresie którego ma uprawnienia, a także numer na liście tłumaczy przysięgłych, który można zweryfikować na rządowej liście tłumaczy tutaj:
LINK